New Business en Omzetverbetering voor OMS International

Distribiteur van IT oplossingen en consultancy in data-integratie en EDI

OMS International
Samenvatting
Een gestructureerde aanpak van de sales en het opzetten van duidelijke processen heeft voor deze software distributeur en implementatiespecialist de omzet in twee jaar tijd met ongekende snelheid doen groeien met een zelfde aantal FTE.
Sector
ICT, Specialist in EDI/Data integratie
Geleverde oplossingen
Consultative selling
Propositie verbeteren
Business development: new verticals
Business development: nieuw verdienmodel
Wanneer
January 2017 - October 2020
OMS International is distributeur en consultant in EDI oplossingen van Data Interchange. Vaak is dit een bedrijfskritische oplossing voor bedrijven: service en kwaliteit zijn daarom essentieel.

De uitdaging van OMS International lag vooral op New Business en omzetverbetering.

Het ontbreken van een duidelijke marktpositionering om te kunnen focussen op waardetoevoeging bleek een belangrijk aandachtspunt. Naast het moderniseren van OMS International, zowel intern als extern via de website, is er veel energie gestoken in het aanscherpen van de kernwaarden en het verbreden van de doelgroep.

OMS International heeft haar grootste trouwe klantenkring in de automotive. Consultative selling heeft bij bestaande klanten geleid tot uitbreidingstrajecten waarmee zij meer voordeel hebben kunnen halen uit data-integratie. Een proactieve marktbenadering via meerdere verticale kanalen heeft OMS International nieuwe klanten gebracht in o.a.  de Food en Retail sector en uitdagende vraagstukken waarin OMS International haar expertise tot haar recht kan laten komen. Deze waarde toevoegingen hebben voor een substantiële omzetverbetering gezorgd.

De mooie nieuwe trajecten hebben voor OMS International het pad geëffend naar een strategie die past bij de toekomstvisie van de leverancier. De strategie van de leverancier richt zich op het midden/hoog segment. Vanwege de hoge eisen ten aanzien van de beschikbaarheid van de EDI-oplossing kiezen steeds meer klanten in dit segment voor EDI als een SaaS. Na vele onderhandelingen is overeengekomen dat OMS International de beschikking krijgt over een deel van SaaS-platform, het OMS Self-service platform. Dit maakt het voor OMS mogelijk om complexe EDI-vraagstukken in de SaaS in te richten. De verwachting is dat OMS International ook naar toekomst toe hier veel voordeel uit zal behalen.
Samen werken aan de weg omhoog
Bergmans Salesverbetering heeft voor elke organisatie een aanbod op maat.
Contact